#YOUEXPLORE 2019 er lagt til 6.juni på Brann stadion.

YOUEXPLORE 2019Målet med konferansen er å inspirere, motivere og engasjere ungdommer og studenter til å velge realfag, yrkesfag, samt vekke utforskerspiren i dem.

Bakgrunn fra prosjekt

Dale Oen Experience eksisterer fordi barn og ungdom skal ha de samme
mulighetene og at alle skal få oppleve mestring. Gjennom naturbaserte
aktiviteter vil stiftelsen vise at de kan få til hva de vil. – Uansett hvem
der er eller hvilken bakgrunn de har. Dale Oen Experience har siden stiftelsen 1
mai 2012, hatt ute 36000 barn og unge til opplevelse av mestring i friluftsliv. I
løpet av disse årene, har det utkrystallisert seg et prosjekt #science&exploration,
som i 2014 ble ført i pennen. Høsten 2016 startet vi opp prosjektet med Fjell
kommune i Hordaland, i tre fag; teknologi i praksis, forskning i praksis, og natur &
friluftsliv i praksis. Konferansen er bygget denne kunnskapen, og hvor arbeidet til
elevene vil bli presentert, støttet av internasjonale foredragsholdere.

Vi legger opp til en motiverende og inspirerende konferanse.
Dale Oen Experience står bak arrangementet. For å gi så mange som mulig
muligheten til å delta, har stiftelsen fått støtte av en rekke bedrifter og organisasjoner.
Arrangementet er derfor gratis for alle besøkende.

Deltagelse fra studenter i Russland og USA
På konferansen kommer også amerikanske og russiske studenter. I en stadig mer
polarisert verden ønsker stiftelsen å bygge bånd mellom kontinenter, gjennom å sette lys på
globale problemer som alle må forholde seg til. Plastforurensningen i havet er
noe som engasjerer mange, og med hjelp fra polarinstitutter i Russland og USA
kommer det et større antall utenlandske elever på konferansen.

Det vil være mulig å bli kjent med ny teknologi og forskning da et større antall bedrifter og forskningsinstitusjoner vil ha utstilling i konferanseområdet.

Vi inviterer ungdomsskoler, videregående skoler og universitet og høyskoler i Hordaland

Kapasiteten er ca 18000 sitteplasser og vi har ambisjoner om å ha fullt hus 6.juni.

Foredragsholderlisten er under arbeid og vil bli lansert snarlig.

 

Om dere vil ha besøk fra The Dale Oen Experience til din skole for å fortelle dere om #YOUEXPLORE kommer vi gjerne!!

 

For mer info kontakt:

Vibeke Dale Oen, klikk her for å sende Vibeke en epost, mobil: 40555900

eller

Chris Higson, klikk her for å sende Chris en epost, mobil: 98092151