unspecified13

Støtt oss

Barn og unge i aktivitet ute i naturen for opplevelser og mestring – det er det vi står for. Men vi trenger din støtte. Siden vi er en veldedig organisasjon er vi avhengige av samarbeidspartnere, sponsorer og pengegaver fra bedrifter og privatpersoner.

Støttespillere
Dale Oen Experience har mange støttespillere som har hjulpet oss i oppstarten, og som vil bidra på veien videre. De som er våre støttespillere – dere vet hvem dere er – Takk!

Ønsker du å bidra?

Dale Oen Experience samler et nettverk av kompetanse og ressurspersoner, som ønsker å bidra for å styrke barn og unges muligheter. De som er med har noe unikt å bidra med i forhold til skape mestringsopplevelser for barn og unge.

Bruk kontaktskjema eller Send mail til experience@daleoen.com med navn, kontaktinformasjon, alder, bosted. Beskriv dine ferdigheter/kunnskap og hvordan du kan bidra i Dale Oen Experience.