Vi i The Dale Oen Experience (TDOE) er alltid bevisst på å fortelle barn og ungdom som er
med oss at det er viktig å satse på utdanning og kunnskap. Vi spør deltagerne våre om
hverdagen på skolen, deres favorittfag, og hva de «ønsker å bli når de blir stor».

Deltagerne svarer alltid med stor entusiasme på hvilke fag de liker best, og hvordan de ser
for seg fremtiden. Vi som instruktører spør og lytter nøye etter.
I media har vi lest om norske elever som sliter i realfag. Motivasjonen og kunnskapen
daler for norske elever når det gjelder disse fagene, år for år. PISA- undersøkelsen viser at
norske elever er svake i matematikk. PISA henviser til dårlige motivasjon hos elevene, og
nervøsitet for faget når de skal forklare de dårlige resultatene.

Realfag har en stor plass i de aller fleste utdanninger. Enten du skal bli elektriker, tømrer,
sykepleier, eller ingeniør er realfag en viktig del av utdanningen. Skolegangen frem til
videre utdanning er også fylt av realfag. På barneskolen, ungdomskolen, og på
videregående. Uansett hvilken retning eleven velger stiller det krav til elevens tidligere
kunnskap om realfag. Realfag bruker den naturvitenskaplige metoden, og
naturvitenskapen er læren om den levende og den ikke-levende naturen. Kort sagt kan vi
si at realfag beskriver naturen ved hjelp matematikk, Geografi, Fysikk og Naturfag

Kan TDOE hjelpe våre deltagere på veien mot deres drømmejobb? Kan vi bidra til å
øke motivasjonen og å ufarliggjøre realfag? Og hvordan kan TDOE bidra til å øke
grunnleggende kunnskap?

Vi som jobber i TDOE har innsett at vi er i en særstilling når det kommer til realfag. Vi tar
skoleelever med oss ut i naturen og bort fra skolebenken. I naturen skal deltagerne våre
oppleve mestring gjennom fysisk fostring. Vi befinner oss daglig i den naturen som
realfagene beskriver. Deltagerne har blitt tatt ut av det teoripregede klasserommet, og
befinner seg med våre instruktører i hjertet av realfagene. Rundt oss kan vi observere det
vi lærer på skolebenken. Geografien beskriver hvorfor landskapet ser ut slik som det gjør.

Fysikken forklarer hvorfor kajakkene flyter på vannet. Biologien kan forklare dyrelivet i
områdene vi befinner oss.

Vi har en unik mulighet til å vise for deltagerne at det de lærer på skolebenken er
nødvendig kunnskap, og at det er noe de møter og observerer hver dag. Vi har en unik
mulighet til å vise deltagerne det de lærer på skolen i praksis. Vi har en unik mulighet til å
bruke deres glede i naturen som motivasjon for økt kunnskap om naturen. Vi har en unik
mulighet til å bidra til økt motivasjon og økt kunnskapsutbytte innen realfag. Dette ønsker
vi å utnytte!

I våre aktiviteter skal vi ved hjelp av et undervisningsopplegg sette fokus på hvordan den
kunnskapen deltagerne har for realfag kan brukes til å forklare det vi gjennomfører.
Forkunnskapen som deltagerne har kan bevisstgjøre at realfag ikke stammer fra et fjernt
og magisk land, men faktisk eksisterer rundt alt man gjør. Vi ønsker å benytte
deltagerens kunnskap og la denne kunnskapen bidra til mestring, og gjennom dette
forsterke budskapet om at kunnskap er viktig.
Vi ønsker å utvikle en nysgjerrighet for naturen hos deltagerne. Ved hjelp av kjent
matematisk kunnskap kan vi undersøke naturen.

Hvorfor er blomster og trær formet symmetrisk og med det gylne snitt? Hvorfor er
fugleegg formet som de er?
Hvordan bruke stjerner til navigasjon?
Hvordan finne og utforske høye topper og dype hav?
Kan vi forutse hvordan dyrebestander utvikler seg over tid?

Gjennom praktisk bruk og økt nysgjerrighet har vi tro på at vi kan være med på å
ufarliggjøre realfagsundervisningen i skolen. Deltagerne våre vil bli bevisstgjort på at den
kunnskapen som lærerne formidler på skolen kan benyttes i hverdagen, enten det gjelder
lek eller hverdagslige aktiviteter.
Vi ønsker å sette realfag på dagsorden, og gjennom dette bidra til å øke kunnskap og
motivasjon for videre ervervelse av kunnskap. Vi ønsker å bidra til utdanning.

Vi i The Dale Oen Experience ønsker å tilby elevene praktisk fag som fokuserer på
forskning. Fag som inkluderer realfag i praktiske og hverdagslige problemer, som virker
motiverende og forsterkende på elevene tilnærming til realfag. Vi ser for oss å bidra til tre
fag; Teknologi i praktisk, Forskning i praktisk, og Natur, Miljø og Friluft. Tre fag med et
felles løp og problemstillinger, slik at elevene kan øves i samarbeid og interaksjon mellom
hverandre. Tre fag med felles løp, men som dekker tre forskjellige læreplaner. Tre
praktiske fag som sammen vil drive forskning på problemstillinger om mikroplast i havet,
gjennom friluftsliv, teknologi og realfag. Vi ønsker å tilby elevene muligheten til å drive
praktisk arbeid i sin tilnærming av realfag, og dermed aktualisere det for elevene samtidig
som vi kan minske elevenes frykt for realfag.

Gjennom de påfølgende planene for fag, som sammen med en faglærer må finjusteres, og
frivillige ekskursjoner kan elevene få oppleve hvor hverdagslig realfag faktisk er. Realfag
er rundt deg hver dag, hele tiden. Dette er vårt mål!

Klikk her for å lese mer