DOE senteret 1920

The Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som legger til rette for opplevelser og mestring blant barn og ungdom med alle bakgrunner. Dette gjør vi gjennom turer, ekspedisjoner og andre aktiviteter i lange fjorder og på høye fjell. Det er i naturen man blir kjent med hvem man er og hvem man ønsker å være, og det er med mestringen man opplever at alt er mulig.

The Dale Oen Experience ledes av Robin Dale Oen og er et tilbud til barn og unge mellom 8 og 18 år. Alle turer og aktiviteter finansieres av organisasjonens samarbeidspartnere og gjennom gaver fra bedrifter og privatpersoner som deler Alexander og Robins visjon.

Sammen med oss skal du få oppleve mestring i spenstige omgivelser. Vi skal klare knalltøffe utfordringer du ikke trodde du skulle klare. Vi skal glede oss over det naturen kan gi oss, og glede oss over å bruke kropp og å bruke hodet. Du skal bli kjent med mennesker på ekte og du skal få mulighet til å være deg selv. Helt ut.

The Dale Oen Experience har troen på at mestring gjennom aktivitet er en nøkkel for at du skal kunne bli den du har lyst til å være! Vi vil at alle barn og ungdom skal ha de samme mulighetene, og at alle barn skal få se at de kan få til hva de vil – uansett hvem de er eller hvilken bakgrunn de har.