Dette er litt essensen i hva vi ønsker at barna skal få ut av en opplevelse i regi av The Dale Oen Experience. Det er enorme krefter og vilje i alle barn. For noen sprudler dette allerede fra før, men for andre er dette mer gjemt. Vi ønsker å bygge en arena der barna for muligheten å smake på mestringsfølelsen. Vår erfaring er det er liten sammenheng med hvordan man mestrer på skolen og hvordan man mestrer naturen. I naturen er det andre egenskaper som skal utvikles og det er her man finner Vikingen i seg selv. Den er god å ha med seg videre i livet.

Find Your Viking!

klatring_3_1920 DOE utsikt 1920 DOE klatring 1920