Telt er en rimelig og opplevelsesrik måte å komme seg ut i naturen på. Helt i tråd med The Dale Oen Experience ønske om å tilgjengelig gjøre naturen for alle. Uansett bakgrunn og ressurser. Barna lærer å finne gode teltplasser og for utfordringer som bygger mestring og selvstendighet for senere turer.

unspecified4 unspecified5