Det virkelig store eventyret!

Ekspedisjoner er skikkelig tøffe utfordringer. Turer tvers over Grønland eller til sydpolpunktet krever umenneskelig mye av deltakerne. Men det er gjennom motstand og utfordringer vi vokser. Du finner ikke større utfordringer enn dette. Og du kan klare det, for vi vil hjelpe deg. Men du må være beredt til å legge ned mye jobb i forberedelsene, og ikke minst i gjennomføringen.

Ekspedisjoner av denne typen er noe The Dale Oen Experience gjennomfører. Informasjon om ekspedisjoner og søknadskriterier blir det informert om i forbindelse med hver planlagte tur. Ut på tur, ikke så sur!

alex telt 1920

DOE ekspedisjon_5_1920 DOE ekspedisjon_3_ 1920 DOE ekspedisjon_2 1920